برای تعویض باطری ساعت :

لوازم مورد نیاز

 

 

 

  1. پنس
  2. جاکس
  3. چاقو مخصوص ساعت
  4. دستگاه پرس (برای برخی از مدلها)
  5. ست پیچ گوشتی
  6. باطری